Litania do Męki Pańskiej


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Jezu, mądrości odwieczna - zmiłuj się za nami
Słowo, które stało się ciałem,
Nienawidzone przez świat,
Sprzedane za trzydzieści srebrników,
Wylewające krwawy pot w agonii,
Zdradzone przez Judasza,
Opuszczone przez uczniów,
Policzkowane,
Oskarżone przez fałszywych świadków,
Słowo, którego Piotr się zaparł,
Wyszydzone przez Heroda,
Wychłostane przez Piłata,
Odrzucone dla Barabasza,
Przytłoczone ciężarem krzyża,
Ukoronowane cierniami,
Odarte z szat,
Przybite do drewna,
Znieważane przez Żydów,
Wyśmiewane przez złoczyńce,
Zranione włócznią,
Wylewające ostatnią kroplę krwi,
Opuszczone przez Ojca,
Umierające za nasze grzechy,
Zdjęte z krzyża,
Złożone w grobie,
Zmartwychwstałe w chwale,
Wstępujące do nieba,
Zsyłające Pocieszyciela,
Jezu, nasza Ofiaro,
Jezu, nasz Pośredniku,
Jezu, nasz Sędzio,

Od wszystkich grzechów, - wybaw nas, Panie
Od wszelkiego zła
Od gniewu i nienawiści,
Od złośliwości i mściwości,
Od niewiary i twardości serca,
Od bluźnierstwa i świętokradztwa,
Od obłudy i chciwości,
Od ślepoty rozumu,
Od gardzenia Twoimi przestrogami,
Od powtórnych upadków po Twoim sądzie,
Od niebezpieczeństw duszy i ciała,
Od śmierci wiecznej,

My, grzesznicy, błagamy Cię, - wysłuchaj nas
Abyś raczył nas oszczędzić,
Abyś raczył nam przebaczyć,
Abyś bronił Twojego Kościoła,
Abyś błogosławił tym, którzy są Twoi,
Abyś nawrócił twoich wrogów,
Abyś rozszerzył prawdę,
Abyś zniszczył błąd,
Abyś potrzaskał fałszywych bogów,
Abyś zwiększył liczbę Twoich wybrańców,
Abyś uwolnił pobożne dusze z więzów,
Abyś raczył zjednoczyć nas ze świętymi Twymi w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie
Albowiem przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat

Módlmy się:
O Boże, który dla odkupienia świata raczyłeś się urodzić na ziemi i być obrzezany, i być odrzucony, i być zdradzony, i być spętany, i powiedzony na śmierć, i oglądany w nagości wśród szyderstw, być fałszywie oskarżony, umęczony i poraniony, opluty, ukoronowany cierniem, wyszydzony, znieważony, policzkowany, bity rózgami, odarty z szat, przybity do krzyża, podniesiony na krzyżu, policzony między złoczyńców, napojony żółcią i octem, przeszyty włócznią - przez najświętszą mękę Twoja, która oto przypominamy sobie, my, grzeszni słudzy Twoi, i przez Twój święty krzyż i śmierć pełną łaski, uchroń nas od cierpień piekła i powiedź nas tam, gdzie powiodłeś rozbójnika ukrzyżowanego razem z Tobą, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, Bóg na wieki wieków. Amen.