ks Władysław Pałys -Proboszcz

Urodził się 18.06.1956 roku w Gdańsku. W roku 1985 ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne i przyjął świecenia kapłańskie.
Pracował jako wikariusz w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdańsku Wrzeszczu, Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku Żabiance, św. Antoniego w Gdańsku Brzeźnie i Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku.
Od 18 czerwca 1999 r. pełnił obowiązki proboszcza w parafii pw. św. Pafała Kalinowskiego w Gdańsku Złotej Karczmie.
Od 01 lipca 2008 r. został mianowany proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdyni Witominie. Ks. Proboszcz jest zapalonym pielgrzymem. Wielokrotnie pielgrzymował pieszo na Jasną Górę. Uwielbia sport (bieganie, kajaki,itp.), pielgrzymki piesze i autokarowe, jeziora, góry: wszystko co prowadzi do poszukiwania Boga w przyrodzie.

ks. Paweł Nawrot - Wikary

Urodził się 13 października 1973 r. w Gdyni. Pochodzi z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Gdyni Witominie.
Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1998 r. w Konkatedralnej Bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku. Był wikariuszem w parafii św. Michała Archanioła w Sopocie, św. Brata Alberta w Gdańsku Przymorzu i Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
Od 1 lipca 2013 r. pracuje w naszej parafii. Jest opiekunem Wspólnoty Miłosierdzia Bożego oraz Służby Liturgicznej (aspiranci, ministranci i lektorzy). Przygotowuje także młodzież do sakramentu Bierzmowania. Jest także katechetą w Technikum Transportowym w Gdyni.

ks. Piotr Daszkiewicz - Wikary

Urodził się 4 czerwca 1979 r. w Wejherowie. Ukończył Seminarium Duchowe w Gdańsku Oliwie.
Święcenie kapłańskie przyjął 18 czerwca 2011 r. Absolwent Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki gdańskiej - Kierunek Fizyka Techniczna - mgr inż. Fizyki Technicznej (2003 r.), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2010 r.)
Zainteresowania - praca z młodzieżą, nauczanie fizyki a także muzyka - absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Wejherowie oraz II stopnia w gdańsku- Wrzeszczu - klasa akordeon.Przez 11 lat pracował w Chórze "CANTORES VEIHEROVIENSES"
Lubi podróżować (góry) oraz czytać książki.ks. Krzysztof Kinowski - Rezydent

Urodził się 17 czerwca 1979 r. Pochodzi z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku Żabiance.
Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 2005 r. w Konkatedralnej Bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku.
Od 1 sierpnia 2005 r. był wikariuszem w parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gdyni Witominie. Obecnie studiuje w Rzymie, jest rezydentem w naszej parafii.