Falochron

Dom popularnie zwany Falochronem powstał dzięki inicjatywie i staraniom założycielki - dr Jadwigi Titz-Kosko, lekarza reumatologii, oddanej służbie ludzi cierpiących i samotnych. Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się 30 maja 1973r. Cztery lata po jej śmierci - w 1993 r. - mieszkańcy domu utworzyli Izbę Pamięci jej imienia. Dziś dom nosi nazwę Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko.

Dzięki staraniom proboszcza parafii i za zgodą Rady Nadzorczej w Falochronie powstała kaplica, wyposażona przez mieszkańców. Poświęcenie kaplicy nastąpiło 22 grudnia 1993 r. przez ks. abpa Tadeusza Gocłowskiego, z udziałem ks. Władysława Szulty i ks. proboszcza Edmunda Skalskiego.

Patronką kaplicy obrana została Matka Boża Miłosierdzia (odpust 16 listopada).

Msze św. sprawowane są w dni powszednie o godz. 700 (we wtorki o 1515), w niedziele o godz. 900, zaś w I piątki miesiąca o godz. 1500.

W kaplicy (u pań zakrystianek) można zamawiać Msze św. w różnych intencjach, a także Msze św. gregoriańskie.